Категории

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.
Тя предоставя информация за начина, по който „Ерготрейд” ЕООД  събира, използва и защитава личните данни на потребителите и клиентите.

Общи понятия

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като всяка информация, която идентифицира или може да доведе, пряко или непряко, до Вашето идентифициране.

Обработване  на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Вашите лични данни, като събиране, записване, използване, разпространяване, предоставяне, блокиране, унищожаване и т.н.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни

-след като сме получили Вашето съгласие;

-за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор;

-с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване; или

– с цел изпълнение на задълженията ни към Вас.

Ограничение на целите

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

Достъп до данните

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.

Какви лични данни събираме и с каква цел ги използваме

  • Основни данни

За осъществяването на поръчка, е необходимо да ни предоставите Вашите име и фамилия, имейл, адрес и телефон за връзка, както и платежна информация (в случай, че сте избрали метод за плащане, различен от наложен платеж). Доброволно предоставените от Вас основни лични данни ще бъдат използвани само за обработване, потвърждаване, изпълнение и доставка на закупената от Вас стока.

Вашите основни данни могат да се използват за маркетингови цели (информация за продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди; анкети и друга подобна информация), само след получаване на Вашето изрично съгласие.

Как можем да споделяме Вашите лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

  • във връзка с осигуряване на доставката или транспорта на закупените от Вас стоки;
  • за да осигурим спазването на законовоустановено задължение;
  • за предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи.

Вашите права

По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

  • да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни;
  • право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни.