Категории
04330

tesa High performance paper masking tape for paintworks with oven drying

Покривна креп хартиена лента устойчива на висока температура 140 °C
Описание:
Фино нагъната, гъвкава, мокроустойчива покривна лента с висока якост на опън
Специалната лента е подходяща за температури които се развиват по време на запояване или поточно запояване. Издържа на темп. 140 °C до 1 час.
Продуктът може лесно да бъде отстранен след употреба, без остатъци от лепило
Примерни приложения:
Кабелно групиране в сноп
Облепване на платки преди обшиването
Опаковане
Техн. Данни:
Основа: леко нагъната креп хартия
Температурна устойчивост: 140 °C
Дебелина: 175 µm
Лепило: естествен каучук
Издръжливост на опън: 42 N
Удължение при скъсване: 12%


Допълнителна информация