Категории
tesa® 04432

tesa Special Masking Tape for Sandblasting Applications

Покривна лента за пясъкоструене
Описание:
Специална лента за облепване със здрава, устойчива, стабилизирана подложка от хартия и силно лепило
Подходяща за шаблон за пясъкоструене на стъкло, камък, огледала
Висока адхезия, подходяща и за добълнителни приложения като посилване, снаждане и бандажиране
Техн. Данни:
Основа: гладка хартия
Температурна устойчивост: 200 °C
Дебелина: 330 µm
Лепило: каучук
Издръжливост на опън: 93 N
Удължение при скъсване: 6%
Температурна устойчивост: 100 °C


Допълнителна информация